ภาพกิจกรรม
สถจ.สิงห์บุรีร่วมพิธีวางพวงมาลา
5 กุมภาพันธ์ 2558
นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
และข้าราชการ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนชาวบ้านบางระจัน 
และพิธีวางพวงมาลา 
ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน 
อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558