ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน
5 กุมภาพันธ์ 2558

นายอาคม สุวรรณโน ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี และข้าราชการ สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนชาวบ้านบางระจัน  และพิธีวางพวงมาลา  ณ อุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558