ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
10 สิงหาคม 2560

ประกาศเทศบาลเมืองสิงหืบุรี เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2560   (เพิ่มเติม)