ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น
4 มกราคม 2561

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น