ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : การประมูลเช่าอาคารพื้นที่ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสิงห์บุรี (ด้านทิศตะวันออก)
9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี  เรื่อง การประมูลเช่าอาคารพื้นที่ภายในสถานี้ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสิงห์บุรี (ด้านทิศตะวันออก)