ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี
22 พฤษภาคม 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย  ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-biddine)