ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : ประกาศกรมทางหลวง เรื่องการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
5 มิถุนายน 2561

ประกาศกรมทางหลวง  เรื่อง  การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา   ครั้งที่ 1)  โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกบนทางหลวงหมายเลย  311  จุดตัดทางแยกศาลหลักเมือง ถึงจุกตัดแยกไกรสรราชสีห์ (รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา) จ.สิงห์บุรี