ข่าวสารในเครือข่าย อปท.
ทม.สิงห์บุรี : เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล บริเวณโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส ฯ
12 มิถุนายน 2561

ประกาศเทศบาลเมืองสิงห์บุรี  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล  บริเวณโรงเรียนวัดสังฆราชวาส  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)