ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการพัฒนาสภาพเมืองน่าอยู่ กิจกรรม ก่อสร้างระบบประปาเทศบาล หมู่ที่ ๕ บ้านโภคาภิวัฒน์ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
19 เมษายน 2560