ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อบจ. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯโครงการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในข้อบัญญัติ อบจ. เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๖ โครงการ
19 มิถุนายน 2560
25.pdf [ขนาดไฟล์ : 614.71 KB.] (ดาวน์โหลด : 35)