ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อบจ. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯโครงการหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างในข้อบัญญัติอบจ. จำนวน ๔ โครงการ
10 สิงหาคม 2560
38.pdf [ขนาดไฟล์ : 395.09 KB.] (ดาวน์โหลด : 29)