ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จำนวน 2 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
24 กันยายน 2560