ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมย่อยฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
7 ธันวาคม 2560