ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจ้างเหมาจัดทำหนังสือเชิงประวัติศาสตร์คำบอกเล่าตำนานลำแม่ลาเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โครงการขยายผลต่อเนื่องโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแฝกเป็นศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและจำหน่ายสินค้าชุมชนตามลำแม่ลา-การ้อ
9 เมษายน 2561