หนังสือสั่งการ สถ.จ.
ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ออกหนังสือ : 15 กุมภาพันธ์ 2560
เลขที่ : สห 0023.3/129
เรื่อง : ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ด่วนที่สุด]
201702151059.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.18 MB.] (ดาวน์โหลด : 564)

ติดตามการบันทึกข้อมูลการดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบสำรวจ (แบบ มฝ.1 และแบบ มฝ.2)