หนังสือสั่งการ สถ.จ.
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐
5 กรกฎาคม 2560
วันที่ออกหนังสือ : 5 กรกฎาคม 2560
เลขที่ : สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒
เรื่อง : การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐ [ด่วนที่สุด]
842.pdf [ขนาดไฟล์ : 216.12 KB.] (ดาวน์โหลด : 136)