กลุ่มงานกฎหมายและเรื่องราวร้องทุกข์

  • นายสำราญ ละอองนวล
  • นิติกรชำนาญการ  • ว่าที่ ร.ต.ฉัตรชัย สมวัธน์
  • นิติกรชำนาญการ  • นายศักดิ์สิทธิ์ ป้อชุมภู
  • พนักงานวิเคราะห์นโยาบยและแผน