สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

อำเภอเมืองสิงห์บุรี (1 ท่าน)
อำเภออินทร์บุรี (2 ท่าน)
อำเภอค่ายบางระจัน (1 ท่าน)
อำเภอบางระจัน (1 ท่าน)
อำเภอพรหมบุรี (1 ท่าน)
อำเภอท่าช้าง (1 ท่าน)