กระดานสนทนา

รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผอ.กองคลังระดับต้น,ผอ.กองช่างระดับต้น อบต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

โพสต์เมื่อ: 4 เมษายน 2560 12:11 น.
รับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่ง ผอ.กองคลังระดับต้นและ ผอ.กองช่างระดับต้น อบต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี โทร.0-5651-0988
พ.จ.อ.สถิตย์พงษ์ พรมกะจิน
sathitpong2503@gmail.com
1.179.180.xx
แสดงความคิดเห็น